Lingvaj iloj

Iloj kaj gramatiko pri la rusa, slovaka, Esperanto, franca, ktp.

Falsaj amikoj inter la rusa kaj la slovaka

La slavaj lingvoj, al kiuj apartenas la rusa kaj la slovaka, havas multege da falsaj amikoj, t.e. vortoj, kiuj estas (preskaŭ) samaj sed havas alian signifon. Kelkaj estas kaŭzitaj de hazardo (tio, ke la slovaka vorto por “plimulto” similas al la rusa vorto por “ŝinko” estas nura koincido), sed multaj falsaj amikoj havas komunan originon kaj pro tio havas similan signifon, foje eĉ tute malan signifon. La rusaj vortoj estas ĉi tie akompanataj de transskribo en slovaka ortografio por pli facila komparo.

Slovaka vorto Traduko Rusa vorto Traduko
banka banko банка (banka) bokalo
baňa minejo баня (baňa) banejo
báseň poemo басня (basňa) fabelo
bezcenný senvalora бесценный (bescennyj) altvalora
bezpečný sekura беспечный (bespečnyj) senzorga
branný armita бранный (brannyj) insulta
byt loĝejo быт (byt) ĉiutaga vivo
čas tempo час (čas) horo
čerstvý freŝa черствый (čerstvyj) malfreŝa
denník tagĵunalo денник (dennik) ĉevalejo
dyňa avkomelono дыня (dyňa) melono
hrob tombo гроб (grob) ĉerko
chodba koridoro ходьба (choďba) paŝado
izba ĉambro изба (izba) vilaĝa domo
jahoda frago ягода (jagoda) bero
kňaz pastro князь (kňaz′) princo
končina fora regiono кончина (končina) forpaso
krásny bela красный (krasnyj) ruĝa
kúriť hejti курить (kuriť) fumi
láska amo ласка (laska) kareso
list letero, folio лист (list) folio
luk pafarko лук (luk) pafarko, cepo
matka patrino, ŝraŭbingo матка (matka) utero, ino de iuj bestoj
mesto urbo место (mesto) loko
miešok testikujo мешок (mešok) sako
mohyla tumulo могила (mogila) tombo
mrak (pluv)nubo мрак (mrak) mallumo
muž viro, edzo муж (muž) edzo
mylný erara мыльный (myľnyj) sapa
mzda salajro мзда (mzda) koruptomono
nájomník luanto наёмник (najomnik) dungosoldato
nedeľa dimanĉo неделя (nedeľa) semajno
odpustiť pardoni отпустить (otpustiť) ellasi
olovo plumbo олово (olovo) stano
ovocie fruktoj овощ (ovošč) legomoj
páchnuť fiodori пахнуть (pachnuť) odori
palec dikfingro палец (palec) fingro
pamiatka monumento памятка (pamiatka) memorigilo
para vaporo пара (para) paro
písmo skribo письмо (pis′mo) letero, skribo
plochý plata плохой (plochoj) malbona
podval ŝpalo подвал (podval) kelo
potrebovať bezoni потребовать (potrebovať) postuli
pozor atento позор (pozor) honto
prach polvo, pulvo прах (prach) polvo, cindroj
prázdny malplena праздный (prazdnyj) senfara
predať vendi предать (predať) perfidi
priezvisko familia nomo прозвище (prozvišče) kromnomo
prúd fluo пруд (prud) lageto
pustý dezerta пустой (pustoj) malplena
pýtať sa demandi пытаться (pytaťsia) peni
rakovina kancero раковина (rakovina) konko, lavujo
ráno mateno рано (rano) frue
rodina familio родина (rodina) patrujo
rozdiel malsamo раздел (razdel) divido
rozkošný ĉarmega роскошный (roskošnyj) luksa
rýchly rapida рыхлый (rychlyj) malkompakta
Slovenka slovakino словенка (slovenka) slovenino
slovenský slovaka словенский (slovenskij) slovena
smieť rajti сметь (smeť) kuraĝi
smutný malĝoja смутный (smutnyj) malklara
spájať ligi спаять (spajať) luti
spokojný kontenta спокойный (spokojnyj) trankvila
starosť zorgo старость (starosť) maljuneco
stolica feko столица (stolica) ĉefurbo
strachovať sa timi страховаться (strachovaťsia) asekuriĝi
strana flanko страна (strana) lando
surový kruda суровый (surovyj) malmilda
svet mondo свет (svet) mondo, lumo
toľko tiom только (toľko) nur
úrok interezo урок (urok) leciono
úžasný mirinda, bonega ужасный (užasnyj) terura
väčšina plimulto ветчина (vetčina) ŝinko
vek aĝo век (vek) jarcento, epoko
vinohrad vinberĝardeno виноград (vinograd) vinbero
vlastný propra властный (vlastnyj) potenca
voňať odori вонять (voňať) fiodori
vrah murdisto враг (vrag) malamiko
vražda murdo вражда (vražda) malamikeco
východ elirejo, oriento выход (vychod) elirejo
vzor modelo взор (vzor) rigardo
záchod necesejo заход (zachod) (sun)subiro, vizito
zakázať malpermesi заказать (zakazať) mendi
zákazník kliento заказник (zakaznik) rezervejo
zápor neo запор (zapor) ŝloso, mallakso
zažiť travivi, sperti зажить (zažiť) cikatriĝi, ekvivi
zemiak terpomo земляк (zemľak) samlandano
zima vintro, malvarmo зима (zima) vintro
zlodej ŝtelisto злодей (zlodej) kanajlo
zvon sonorilo звон (zvon) sonoro
žena virino, edzino жена (žena) edzino
žid judo жид (žid) judaĉo
život vivo живот (život) ventro